CENOVNIK ROBE

CENOVNIK ROBE

CENOVNIK USLUGA I PREVOZA

CENE GROBNICA

CENE OSTALIH KAMENOREZAČKIH I ZIDARSKIH PROIZVODA

CENOVNIK ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA RAD TREĆIM LICIMA ZA IZVOĐENJE KAMENOREZAČKIH I ZIDARSKIH RADOVA

CENOVNIK OGLAŠAVANJA NA PORTALU

 

CENOVNIK POGREBNIH USLUGA, USLUGA PRI SAHRANJIVANJU I ODRŽAVANJU GROBLJA

Red. Br. Vrsta usluge jedinica mere cena
1 PRIPREMANJE PROSTORA ZA SAHRANJIVANJE    
1.1. Krečenje grobnice Slučaj 722,00
1.2. Korišćenje pumpe za vodu Slučaj 1.085,00
1.3. Sasip kostiju leša po osobi Slučaj 1.447,00
2 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE STAZA    
2.1. Naknada za raku godišnje Slučaj 863,00
2.2. Naknada za dečiju raku godišnje Slučaj 429,00
2.3. Naknada za duplu raku godišnje Slučaj 1.294,00
2.4. Naknada za grobnicu godišnje Slučaj 1.076,00
2.5 Naknada za kasetu godišnje Slučaj 889,00
3 UREĐENJE , OPREMANJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA POGREBNE USLUGE    
3.1. Naknada za upotrebu mrtvačnice za započeti dan Slučaj 2.714,00
3.2. Korišćenje rashladne komore za započeti dan –danju Slučaj 1.780,00
3.3. Korišćenje rashladne komore za započeti dan -noću Slučaj 2.171,00
4 ODRŽAVANJE GROBOVA    
4.1. Uređenje grobnog mesta Slučaj 450,00
4.2. Održavanje grobnog mesta Slučaj 360,00
5 PRENOS I PREVOZ UMRLIH    
5.1. Pratioci pri sahrani Slučaj 541,00
5.2. Prevoz pokojnika u lokalu Slučaj 7.206,00
5.3. Korišćenje transportnog sanduka za prevoz pokojnika u prevozu Slučaj 3.603,00
       
5.4. Korišćenje specijalnih kolica na groblja – za prevoz pokojnika Slučaj 611,00
6 UKOP I KREMIRANJE UMRLIH    
6.1. Priprema pokojnika za obred Slučaj 2.522,00
6.2. Iskop rake za odrasle i zatvaranje rake sa opremanjem humke Komad 6.338,00
6.3. Iskop dečije rake i zatvaranje rake sa izradom humke Komad 3.168,00
6.4. Otvaranje i zatvaranje grobnice, za sahrane – klasičnog tipa Slučaj 6.394,00
6.5. Otvaranje i zatvaranje grobnice, za sahrane – montažne sa okvirom i poklopcem Slučaj 5.795,00
6.6. Otvaranje i zatvaranje grobnice, za sahranu – bez okvira i poklopca Slučaj 3.258,00
6.7. Podizanje i uklanjanje betonskog okvira na raci za potrebe sahrane Slučaj 5.071,00
6.8. Podizanje poklopca na raci kod sahrane Slučaj 2.896,00
6.9. Razbijanje okvira na raci za potrebe sahrane sa odnošenjem šuta Slučaj 3.620,00
6.10. Privremeni smeštaj, korišćenje zajedničke grobnice za 12 meseci Slučaj 2.714,00
6.11. Iskop rake za sahranjivanje medicinskog otpada-delova tela Komad 6.338,00
6.12. Smeštaj urne u grobnicu – montažnog tipa Slučaj 5.795,00
6.13. Smeštaj urne u grobnicu – klasičnog tipa Slučaj 6.394,00
6.14. Smeštaj urne u raku Komad 6.338,00
6.15. Ugradnja urne u spomenik grobnog mesta Slučaj 2.897,00
6.16 Polaganje urne u kasetu (parter ili zid) Slučaj 5.795,00
7 SPROVOĐENJE CEREMONIJALA SAHRANE    
7.1. Naknada za ceremonijal sahrane Slučaj 11.677,00
8 EKSHUMACIJA POSMRTNIH OSTATAKA    
8.1. Iskop rake prilikom ekshumacije Komad 5.795,00
8.2. Iskop dečije rake prilikom ekshumacije Komad 2.896,00
8.3. Podizanje poklopca na raci kod ekshumacije Slučaj 2.896,00
8.4. Podizanje i uklanjanje betonskog okvira na raci za ekshumaciju Slučaj 4.890,00
8.5. Razbijanje okvira na raci za potrebe ekshumacije sa odnošenjem šuta Slučaj 3.620,00
8.6. Otvaranje i zatvaranje grobnice kod ekshumacije klasičnog tipa i montažne za okvirom i poklopcem Slučaj 5.071,00
8.7. Otvaranje i zatvaranje montažne grobnice za ekshumaciju za okvirom i jednom pločom Slučaj 6.338,00
8.8. Otvaranje i zatvaranje montažne grobnice za ekshumaciju bez okvira i poklopca Slučaj 3.258,00
8.9. Podizanje i spuštanje sanduka kod ekshumacije do 1 godine Slučaj 2.714,00
8.10. Sakupljanje kostiju, podizanje i spuštanje sanduka sa kostima, iznošenje i spaljivanje starih sanduka prilikom ekshumacije po osobi do 5 godina Slučaj 8.151,00
8.11. Sakupljanje kostiju, podizanje i spuštanje sanduka sa kostima, iznošenje i spaljivanje starih sanduka prilikom ekshumacije po osobi preko 5 godina Slučaj 7.244,00
8.12. Prenošenje sa kolicima od mesta ekshumacije do mesta sahrane Slučaj 1.447,00

Ovaj cenovnik važi počev od dana 1. februar 2021. godine

CENOVNIK ROBE

Kovčeg

 

Red. Br. Kovčeg jedinica mere cena
1 Kovčeg socijalni Komad 14.800,00
2 Kovčeg S-2 Komad 15.700,00
3 Kovčeg 52 NPD Komad 27.950,00
4 Kovčeg S ne lakiran Komad 15.400,00
5 Kovčeg 757BD Komad 29.900,00
6 Kovčeg 52PS sa garniturom Komad 46.950,00
7 Kovčeg S lakiran Komad 21.650,00
8 Kovčeg C-1 Komad 25.750,00
9 Kovčeg C-2 Komad 25.950,00
10 Kovčeg 85 garniturom Komad 129.300,00
11 Kovčeg 52NPD BELI garniturom Komad 42.900,00
12 Kovčeg 65 BELI garniturom Komad 59.900,00
13 Kovčeg C-4/B Komad 28.200,00
14 Kovčeg 450 garniturom Komad 184.300,00
15 Kovčeg ZA URNU Komad 9.200,00
16 PVC vreća za pokojnika Komad 4.900,00
17 Kovčeg C-230 Komad 32.900,00
18 Kovčeg C-230 A Komad 36.800,00
19 Kovčeg C-15 topola Komad 37.600,00
20 Kovčeg C-35 Komad 37.950,00
21 Kovčeg C-84 imitacija Komad 67.900,00
22 Kovčeg C-80 topola Komad 84.500,00
23 Kovčeg C-87 golubovi Komad 45.900,00
24 Kovčeg C-1 BELI Komad 28.700,00
25 Kovčeg 52/220 garniturom Komad 47.500,00
26 Kovčeg 5/Š garniturom Komad 46.500,00
27 Kovčeg dečiji 70 garniturom Komad 17.300,00
28 Kovčeg dečiji 100 garniturom Komad 21.300,00
29 Kovčeg dečiji 130 garniturom Komad 23.900,00
30 Kovčeg dečiji 150 garniturom Komad 26.900,00
31 Limeni uložak 52 Komad 25.500,00
32 Limeni uložak 52/PS Komad 25.500,00
33 Kovčeg C-6 imit Komad 28.700,00
34 Limeni uložak 85 Komad 27.500,00
35 Limeni uložak dečiji 70 Komad 16.900,00
36 Limeni uložak dečiji 100 Komad 16.900,00
37 Limeni uložak dečiji 130 Komad 16.900,00
38 Limeni uložak dečiji 150 Komad 16.900,00
39 Limeni uložak 88 Komad 27.500,00
40 Kovčeg S-5 Komad 26.950,00
41 Kovčeg 52/PS Komad 34.950,00
42 Sanduk za kosti Komad 4.000,00
43 Kovčeg C-7 imit Komad 28.700,00
44 Limeni uložak 350/450 Komad 27.500,00
45 Kovčeg 52/PS/H + garniturom Komad 69.900,00
46 Kovčeg S-2H + garniturom Komad 47.500,00
47 Torba za ekshumaciju Komad 2.500,00
48 Limeni sanduk C-80 Komad 17.200,00
49 Limeni sanduk C1,2,4,6 Komad 15.950,00
50 Limeni sanduk C-15 Komad 16.800,00
51 Limeni sanduk prošireni i produženi Komad 17.900,00
52 Limeni sanduk C-84-87 Komad 17.200,00
53 Limeni sanduk C-35 Komad 17.200,00
54 Uložak za donjište sanduka Komad 290,00
55 Kovčeg C-35 prošireni i produženi Komad 45.900,00
56 Kovčeg C-15 HRAST Komad 74.000,00
57 Kovčeg C-80 HRAST Komad 148.500,00
58 Kovčeg C-4A Komad 28.200,00
59 Kovčeg C-220 Komad 31.950,00
60 Kovčeg C-220/A Komad 35.700,00
61 Kovčeg za Urnu Komad 9.700,00

 

Nadgrobni znaci

Red. Br. Nadgrobni znaci jedinica mere cena
1 Reformatorska tabla H Komad 4.700,00
2 Reformatorska tabla okvir Komad 3.100,00
3 Reformatorska tabla T Komad 3.750,00
4 Krst 11-KH Komad 2.400,00
5 Krst 12-KH Komad 3.000,00
6 Krst 14-KH hrast Komad 3.700,00
7 Svetosavski krst hrast natur Komad 4.700,00
8 Svetosavski krst topola Komad 4.400,00
9 Svetosavski krst hrast Komad 4.700,00
10 Piramida 55/PHD Komad 4.000,00

11

Piramida 55/PHD hrast     Komad 5.450,00
12 Krst 20MM     Komad 2.600,00
13 Krst 30 MM Komad 3.300,00
14 Krst HRAST     Komad 4.950,00
15 Krst LUX 30MM topola Komod 5.950,00
16 Krst LUX 30MM HRAST Komad 8.300,00
17 Krst LUX topola mali    Komad 4.950,00
18 Reformatorska tabla topola Komad 2.700,00
19 Reformatorska tabla hrast Komad 4.000,00
20 Piramida topola LUX Komad 4.700,00
21 Piramida HRAST LUX Komad 6.300,00

Pokrov i kompleti

Red. Br. Pokrov i kompleti jedinica mere cena
1 Dušek unevirzalni DS Komad 1.250,00
2 Opšiv Komad 410,00
3 Pokrov saten PS 1 Komad 1.250,00
4 Pokrov saten PS 2 Komad 2.300,00
5 Pokrov brokat PS 3 Komad 2.800,00
6 Garnitura GS1 Komad 2.800,00
7 Garnitura GS2 Komad 3.650,00
8 Garnitura GS3 Komad 4.200,00

Sveće i lampioni

Red. Br. Sveće i lampioni jedinica mere cena
1 Sveća 1/100 Komad 15,00
2 Sveća 1/30 Komad 25,00
3 Sveća 1/8 Komad 90,00
4 Sveća 1/6 Komad 110,00
5 Sveća ¼ Komad 160,00
6 Lampion MALE ALBE Komad 130,00
7 Lampion MINI PIRAMIDA Komad 90,00

Prateća pogrebna oprema

Red. Br. Prateća pogrena oprema jedinica mere cena
1 Rips traka 10m Komad 160,00
2 Čiode Komad 110,00
3 Rajsnegla Komad 50,00
4 Selotejp Komad 50,00
5 Šal čipka Komad 130,00
6 Flor dugme Komad 60,00
7 Maramica Komad 100,00
8 Maramica EX Komad 180,00
9 Peškir Komad 550,00
10 Flor pločica Komad 30,00

U navedene cene uračunat je PDV

Ovaj cenovnik se primenjuje od dana 1. maja 2021. godine.

CENOVNIK USLUGA I PREVOZA

Cenovnik usluga - ceremonijal sahrane

Red. Br. Naziv usluge jedinica mere cena
1 Ceremonijal sahrane slučaj 11.677,00
2 Stavljanje pokojnika u PVC vreću slučaj 2.546,00
3 Hermetička izolacija sanduka slučaj 2.139,00
4 Nakucavanje slova sa aluminijumskim slovima slučaj 800,00
5 Nakucavanje slova sa mesing slovima slučaj 1.450,00
6 Koišćenje specijalnih kolica na groblju - za prevoz cveća slučaj 357,00
7 Koišćenje specijalnih kolica na groblju - za prevoz pokojnika slučaj 611,00
8 Priprema pokojnika za obred slučaj 2.390,00
9 Priprema kovčega za avio prevoz slučaj 10.867,00
10 Oblačenje pokojnika slučaj 1.528,00
11 Kupanje pokojnika slučaj 1.528,00
12 Brijanje pokojnika slučaj 509,00

Cenovnik prevoza

Red. Br. Naziv usluge jedinica mere cena
1 Prevoz u  lokalu slučaj 7.206,00
2 Lokal-rashladna komora slučaj 4.513,00
3 Prigradski prevoz slučaj 6.231,00
4 Prevoz u periodu od 22h do 6h slučaj 6.231,00
5 Intervencija slučaj 7.414,00
6 Prevoz po običajima islamske zajednice slučaj 8.596,00
7 Prevoz eksumiranih posmrtnih ostataka slučaj 3.224,00
  (lokalni i prigradski)    
8 Međugradski prevoz:* *    
  od 45 do109 km slučaj 130,00 po km
  od 110 do 209 km slučaj 125,00 po km
  od 210 km u jednom pravcu slučaj 120,00 po km
9 Prevoz dva ili više pokojnika sa iste lokacije +20%  za drugog, odnosno N pokojnika    

**Napomena: obračun se vrši u jednom pravcu

Međunarodni prevoz

Red. Br. Naziv usluge jedinica mere cena
1 Prevoz dva ili više pokojnika sa iste lokacije +20%  za drugog, odnosno N pokojnika slučaj  
2 Preuzimanje na granici slučaj 3.761,00 + kilometraža po ovom cenovniku
3 Međunarodni prevoz    
  - do 1000 km slučaj 150,00 po km
  - od 1000 km slučaj 130,00 po km

Štanpanje posmrtnica - crno bela varijanta

Red. Br. Naziv usluge jedinica mere cena
1 Štanpanje posmrtnica - crno bela varijanta, bez slike/sa slikom 10 komada komad 720,00 - 820,00
2 Štanpanje posmrtnica - crno bela varijanta, bez slike/sa slikom 20 komada komad 980,00 - 1080,00
3 Štanpanje posmrtnica - crno bela varijanta, bez slike/sa slikom 30 komada komad 1240,00 - 1340,00
4 Štanpanje posmrtnica - crno bela varijanta, bez slike/sa slikom 40 komada komad 1500,00 - 1600,00
5 Štanpanje posmrtnica - crno bela varijanta, bez slike/sa slikom 50 komada komad 1760,00 - 1860,00
6 Štanpanje posmrtnica - crno bela varijanta, bez slike/sa slikom 60 komada komad 2020,00 - 2120,00
7 Štanpanje posmrtnica - crno bela varijanta, bez slike/sa slikom 70 komada komad 2280,00 - 2380,00
8 Štanpanje posmrtnica - crno bela varijanta, bez slike/sa slikom 80 komada komad 2540,00 - 2640,00
9 Štanpanje posmrtnica - crno bela varijanta, bez slike/sa slikom 90 komada komad 2800,00 - 2900,00
10 Štanpanje posmrtnica - crno bela varijanta, bez slike/sa slikom 100 komada komad 3060,00- 3160,00

Napomena: Naknadno štampanje 26,00 dinara po komadu

Štanpanje posmrtnica sa slikom u boji

Red. Br. Naziv usluge jedinica mere cena
1 Štanpanje posmrtnica sa slikom u boji 10 komada komad 1.080,00
2 Štanpanje posmrtnica sa slikom u boji 20 komada komad 1.340,00
3 Štanpanje posmrtnica sa slikom u boji 30 komada komad 1.600,00
4 Štanpanje posmrtnica sa slikom u boji 40 komada komad 1.860,00
5 Štanpanje posmrtnica sa slikom u boji 50 komada komad 2.120,00
6 Štanpanje posmrtnica sa slikom u boji 60 komada komad 2.380,00
7 Štanpanje posmrtnica sa slikom u boji 70 komada komad 2.640,00
8 Štanpanje posmrtnica sa slikom u boji 80 komada komad 2.900,00
9 Štanpanje posmrtnica sa slikom u boji 90 komada komad 3.160,00
10 Štanpanje posmrtnica sa slikom u boji 100 komada komad 3.420,00

Napomena: Naknadno štampanje 36,00 dinara po komadu.

Plastificiranje posmrtnica po komadu 36,00 dinara

NEKROLOZI ZA SUBOTIČKE NOVINE

Red. Br. Naziv usluge jedinica mere cena
1 na 1 stubac sa slikom do 25 reči komad 1.000,00
2 na 2 stubca sa slikom do 50 reči komad 1.500,00
3 na 2 stubca sa 2 slike do 50 reči komad 1.800,00
4 na 3 stubca sa 3 slike do 60 reči komad 2.000,00
5 svaka dalja reč komad 40,00
6 1 strana komad 30.000,00
7 1/2 strane komad 17.000,00
8 1/4 strane komad 12.000,00
9 1/6 strane komad 6.500,00
10 1/9 strane komad 4.000,00

Sve navedene cene su sa uračunatim PDV-om.

Cenovnik se primenjuje od 1. februar 2021. godine

CENE GROBNICA


 

Red. Br. Naziv usluge jedinica mere cena
1 BAJSKO GROBLJE komad 224.693,65
2 KERSKO GROBLJE komad 224.693,65
3 SENĆANSKO GROBLJE XII komad 224.693,65
  SENĆANSKO GROBLJE XI komad 198.240,39
4 PALIĆ GROBLJE - KATOLIČKI DEO - (K) komad 209.295,86
  PALIĆ GROBLJE - KATOLIČKI DEO - (M) komad 224.693,65
5 PALIĆ GROBLJE - PRAVOSLAVNI DEO - (K) komad 209.295,86
  PALIĆ GROBLJE - PRAVOSLAVNI DEO - (M) komad 224.693,65
6 LUDOŠ - GROBLJE komad 184.491,59
7 BAČKI VINOGRADI - GROBLJE komad 184.491,59
8 MIŠIĆEVO - GROBLJE komad 198.240,39
9 GORNJI TAVANKUT - GROBLJE komad 184.491,59
10 BAJMOK GROBLJE - RATA, CENTRALNO komad 184.491,59
11 BAJMOK GROBLJE PAPRENJAČA komad 198.240,39
12 PARTERNA KASETA SA SPOMENIKOM (ROZARIJUM) komad 116.131,71

- (K)  - Klasična grobnica

- (M)  - Montažna grobnica

Montiranje privremenih nosača na Paliću   1.280,00 dinara

Nove cene grobnica primenjuju se od od 1. februara  2021. godine

CENE OSTALIH KAMENOREZAČKIH I ZIDARSKIH PROIZVODA

Red. Br. Naziv usluge jedinica mere cena
1 OKVIR OD VEŠTAČKOG KAMENA komad 5.000,00
2 POKLOPAC komad 2.000,00
3 SPOMENIK komad 3.000,00
4 KRST komad 1.500,00
5 ŽARDINJERA komad 4.344,30
6 DRŽAČ KRSTA komad 2.205,95
7 OTPADNI ŠUT komad 300.00 din/m3

Cene iz prethodne tabele  se primenjuju od 01. februar 2021. godine

CENOVNIK ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA RAD TREĆIM LICIMA ZA IZVOĐENJE KAMENOREZAČKIH I ZIDARSKIH RADOVA

Red. Br. Naziv usluge jedinica mere cena
1 GODIŠNJI PAUŠAL SLUČAJ 3.000,00
2 IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD SA TREĆIM LICIMA SLUČAJ 800,00
3 KOMPLET OD VEŠTAČKOG KAMENA NA RACI SLUČAJ 1.600,00
4 KOMPLET OD VEŠTAČKOG KAMENA NA DUPLOJ RACI SLUČAJ 2.400,00
5 KOMPLET OD PRIRODNOG KAMENA NA RACI SLUČAJ 2.700,00
6 KOMPLET OD PRIRODNOG KAMENA NA DUPLOJ RACI SLUČAJ 4.050,00
7 KOMPLET OD VEŠTAČKOG KAMENA NA MONTAŽNOJ GROBNICI SLUČAJ 2.400,00
8 KOMPLET OD VEŠTAČKOG KAMENA NA KLASIČNOJ GROBNICI SLUČAJ 2.700,00
9 KOMPLET OD PRIRODNOG KAMENA NAMONTAŽNOJ GROBNICI SLUČAJ 4.100,00
10 KOMPLET OD PRIRODNOG KAMENA NA KLASIČNOJ GROBNICI SLUČAJ 4.600,00
11 IZRADA OKVIRA OD CIGLE NA RACI SLUČAJ 600,00
12 IZRADA OKVIRA OD CIGLE NA GROBNICI SLUČAJ 1.000,00
13 ADAPTACIJA STAROG KOMPLETA NA RACI SLUČAJ 1.300,00
14 ADAPTACIJA STAROG KOMPLETA NA GROBNICI SLUČAJ 1.800,00
15 ADAPTACIJA STAROG OKVIRA OD CIGLE (NA RACI I GROBNICI) SLUČAJ 600,00
16 NAKNADNO REZANJE SLOVA SLUČAJ 200,00
17 FARBANJE SLOVA I UREZIVANJE SLIKE SLUČAJ 200,00
18 PRENOS STAROG OKVIRA SLUČAJ 700,00
19 OSTALI POJEDINAČNI NEPOMENUTI POSLOVI NA RACI    
  - OD VEŠTAČKOG KAMENA SLUČAJ 500,00
  - OD VEŠTAČKOG KAMENA - DUPLA RAKA SLUČAJ 750,00
  - OD PRIRODNOG KAMENA SLUČAJ 800,00
  - OD PRIRODNOG KAMENA - DUPLA RAKA SLUČAJ 1.200,00
20 OSTALI POJEDINAČNI NEPOMENUTI POSLOVI NA GROBNICI    
  - OD VEŠTAČKOG KAMENA SLUČAJ 700,00
  - OD PRIRODNOG KAMENA SLUČAJ 1.300,00